TRƯỢT TUYẾT TẠI ÚC CHÂU
Giá bán: 63.900.000 VNĐ
Ngày khởi hành: 30/06; 15/08
Thời gian: 07 ngày - 6 đêm
Phương tiện: máy bay