CHÂU ÂU 03 NƯỚC Ý - THỤY SỸ - PHÁP
Giá bán: 83.000.000 VNĐ
Ngày khởi hành: 20/03; 28/04; 15/05; 17/06
Thời gian: 12 ngày - 11 đêm
Phương tiện: máy bay