IBARAKI – CÔNG VIÊN HITACHI - TOKYO – HAKONE – KAWAGUCHIKO – NÚI PHÚ SĨ
Giá bán: 34.400.000 VNĐ
Ngày khởi hành: 25/02; 30/03; 02,04; 10/05
Thời gian: 06 ngày - 05 đêm
Phương tiện: máy bay