TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG SIAL, CANADA
Giá bán: Liên Hệ
Ngày khởi hành: 01/05
Thời gian: 07 ngày - 6 đêm
Phương tiện: máy bay